Ditt djur kan också bli behandlad med laser vid artros, muskel- och senskador samt sårbehandling.

Laser kan även användas som förebyggande behandling för hårt arbetande djur, så att de kan ligga på hög prestationsnivå längre och risken för återkommande skador kan reduceras kraftigt.

Äldre djur kan bli smärtfria eller smärtlindrade och återfår sin rörlighet och därmed få en bättre livskvalitet.